تبلیغات
♥♥♥قاطــــــی پاتـــــــی♥♥♥ - ......

♥♥♥قاطــــــی پاتـــــــی♥♥♥

بایـَـد برَمـــ اَمـــا..........بویــِـ عــَـطرِتـــ نمیـــزارِهـــ.........

......

ایـــن روز هــــا زل میـــزنـــم در چشــــمانــــم.....

خــــودم را بــــهانــــه میــــکنم بــــرای خــــندیـــــدن.....

قــــدم میــــزنــــم پــــا بــــه پــــای خـــــودم....

دســــتم میــــگیـــــرد دســـــت دیــــگـــــرم را....

تــــا گــــم نشــــوم میــــان ایــــن همـــــه تنــــهایــــی.....

      Photo-skin_ir-Light296.jpgPhoto-skin_ir-Light60.jpgPhoto-skin_ir-Light316.jpg

 آرام تــ ـــر ســ ـــکوتــــ  کـــ ـــن....

 صــ ــدای بــ ــی تفـــ ــاوتـ ــی هایـــ ــتـــ آزارم میــ ــدهـــــد...

       Photo-skin_ir-Light220.jpgPhoto-skin_ir-Light221.jpgPhoto-skin_ir-Light208.jpg

نــــه تلــــخــــم نــــه شیــــریــــن.......

 مــــزه ی بـــــی تفـــــاوتـــــی میــــدهـــــم...........

 ایـــن روز هــــا جــــنس حـــالــــم زیــــاد مرغــــوب نیــست......

            Photo-skin_ir-Light34.jpgPhoto-skin_ir-Light37.jpgPhoto-skin_ir-Light317.jpgPhoto-skin_ir-Light289.jpg

ببخشید دیر ب دیر میام....

این روزا حس هیچی نیست...

درس و مخشمونم که شروع شده....

نه وقت هست....نه حس....نه حال.....

به هر کی سر نمیزنم بم بگه.....

شاید یادم رفته باشتش.....

فعلا....

فی امان الله......

 

 [ دوشنبه 19 تیر 1391 ] [ 06:21 ق.ظ ] [ shadab ] [ چند تا مهر خورد؟؟؟() ]